• Hvor meget kan du spare?
    Energioptimering i stalden
  • Tag os med på råd ...
    når du skal bygge ny stald
el installation til landbrug

Landbrug

Haverslev EL har igennem årene opbygget en bred erfaring indenfor alt til det moderne landbrug

Vi udfører opgaver inden for bl.a.:

  • Lys- og kraftinstallationer i forbindelse med ny- og ombygning af stalde
  • Installation til landbrugsmaskiner, såsom malkeudstyr, fodermaskiner ventilations-, udmugnings- og vandingsanlæg
  • Levering og montering af komplette alarmanlæg for ventilation, strømsvigt, fodermaskiner og tørrerier m.m. Her har vi et bredt udvalg af de anerkendte SKOV alarmanlæg
  • Energioptimering, bl.a. med erstatning af nuværende belysning med LED og udskiftning af varmepumper