• Hvor meget kan du spare?
    Energioptimering i stalden
  • Tag os med på råd ...
    når du skal bygge ny stald
<!--@ParagraphImageText-->

Landbrug

Haverslev EL har igennem årene opbygget en bred erfaring indenfor alt til det moderne landbrug

Vi udfører opgaver inden for bl.a.:

  • Lys- og kraftinstallationer i forbindelse med ny- og ombygning af stalde
  • Installation til landbrugsmaskiner, såsom malkeudstyr, fodermaskiner ventilations-, udmugnings- og vandingsanlæg
  • Levering og montering af komplette alarmanlæg for ventilation, strømsvigt, fodermaskiner og tørrerier m.m. Her har vi et bredt udvalg af de anerkendte SKOV alarmanlæg
  • Energioptimering, bl.a. med erstatning af nuværende belysning med LED og udskiftning af varmepumper